Câu hỏi:

21/08/2019 13,309

Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?

Trả lời:

Chọn đáp án C

Bài học:

Khi thay đổi trật tự các gốc α-amino axit sẽ tạo ra các peptit đồng phân cấu tạo của nhau. Như bạn có thể thấy từ phần cấu tạo, Gly-Ala và Ala-Gly là đồng phân:

Nếu phân tử chứa k gốc α-amino axit khác nhau thì sẽ có k! cách sắp khác nhau của các gốc, dẫn tới có k! đồng phân cấu tạo.

Theo toán học, đó là chỉnh hợp chập k của k phần tử:

 

Vận dụng: Có 3! = 6 tripeptit được tạo thành đồng thời từ 3 gốc Gly, Ala và Val, đó là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

Xem đáp án » 21/08/2019 41,609

Câu 2:

Propyl fomat được điều chế từ

Xem đáp án » 21/08/2019 32,816

Câu 3:

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 21/08/2019 29,126

Câu 4:

Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

Xem đáp án » 21/08/2019 14,876

Câu 5:

Cho các mệnh đề sau:

 (1) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài, không phân nhánh.

 (2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit, …

 (3) Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa và nó xảy ra chậm hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

 (4) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và gọi là xì dầu.

 (5) Dầu mỡ bị ôi là do nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất chất béo bị khử chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit.

 (6) Mỗi vị axit có vị riêng: Axit axetic có vị giấm ăn, axit oxalic có vị chua của me, …

 (7) Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic được bắt đầu từ nguồn nguyên liệu metanol.

 (8) Phenol có tính axit rất yếu: dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

 (9) Cho dung dịch HNO3 vào dung dịch phenol, thấy có kết tủa trắng của 2,4,6-trinitrophenol.

Số mệnh đề đúng là:

Xem đáp án » 21/08/2019 7,498

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »