Câu hỏi:

22/08/2019 56,389

Số đồng phân cấu tạo của este có công thức phân tử C8H8O2

Trả lời:

Chọn đáp án A

Este X (chứa vòng benzen) có công thức phân tử C8H8O2, các công thức cấu tạo thỏa mãn của X gồm: C6H5COOCH3 (metyl benzoat); HCOOCH2C6H5 (benzyl fomat); CH3COOC6H5 (phenyl axetat); và HCOOC6H4CH3 (có 3 đồng phân o, p, m-metylphenyl fomat)

Tổng có 6 chất → chọn đáp án A.

p/s: đề bài đã thêm “(chứa vòng benzen)” so với đề gốc. lí do cần thiết vì nếu không sẽ phải tính thêm các este kiểu HC≡C-C≡C-COOC3H7 kết quả sẽ còn có rất nhiều este thỏa mãn nữa → các bạn cần lưu ý.!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với CTPT là C4H8O2 có bao nhiêu chất chỉ tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na?

Xem đáp án » 22/08/2019 57,970

Câu 2:

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este đó là?

Xem đáp án » 22/08/2019 33,557

Câu 3:

Mệnh đề không đúng là

Xem đáp án » 22/08/2019 28,219

Câu 4:

Đun nóng este CH3COOC6H5 với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

Xem đáp án » 22/08/2019 21,472

Câu 5:

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

Xem đáp án » 22/08/2019 19,736

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »