Câu hỏi:

22/08/2019 79,892

Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là

Trả lời:

Đáp án B

 Cách 1: – Bậc 1: CH3CH2CH2CH2NH2, CH3CH2CH(NH2)CH3

CH3CH(CH3)CH2NH2, CH3C(CH3)(NH2)CH3.

– Bậc 2: 4 = 3 + 1 (2 đồng phân) = 2 + 2 (1 đồng phân).

– Bậc 3: 4 = 2 + 1 + 1 (1 đồng phân).

|| tổng cộng có 8 đồng phân amin.

 Cách 2: áp dụng công thức: 2n–1 (n < 5) có 8 đồng phân

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anilin phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây?

Xem đáp án » 22/08/2019 9,557

Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 3 mol glyxin ; 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly; Gly- Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Aminoaxit đầu N, aminoaxit đầu C ở pentapeptit X lần lượt là

Xem đáp án » 22/08/2019 7,053

Câu 3:

Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch?

Xem đáp án » 22/08/2019 6,989

Câu 4:

Peptit X có công thức sau: Gly-Ala-Val. Khối lượng phân tử của peptit X (đvC) là

Xem đáp án » 22/08/2019 5,776

Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai và là chất khí ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 22/08/2019 5,636

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »