450 câu Lý thuyết Amin - Amino axit - Protein có giải chi tiết (P5)

  • 17494 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Protein có phản ứng màu biure với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Protein có phản ứng với dd Cu(OH)2 sinh ra phức chất có màu tím đặc trưng


Câu 2:

Alinin ( C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được glyxin và analin. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

Xem đáp án

Đáp án C

Các công thức cấu tạo có thể có của tri peptit là:

Gly – Ala – Ala       Ala- Gly- Gly

Gly – Ala – Gly       Ala – Gly - Ala

Gly- Gly – Ala         Ala – Ala – Gly

=> có thể có tất cả 6 peptit


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

3.5

Đánh giá trung bình

40%

20%

20%

20%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tran Nhung

P

1 năm trước

Phạm hiên

1 năm trước

Hoàng Thuỷ

8 tháng trước

Nhu Tran

7 tháng trước

Thành Nguyễn

Bình luận


Bình luận