450 câu Lý thuyết Amin - Amino axit - Protein có giải chi tiết (P1)

  • 16859 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Anilin có công thức là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

cho sơ đồ chuyển hóa

Alanin +HClX +NaOHY

Chất Y là chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có các phản ứng:

CH3-CH(NH2)-COOH + HCl -> CH3-CH(NH3Cl)-COOH

CH3-CH(NH3Cl)-COOH + NaOH -> CH3-CH(NH2)-COONa + NaCl +H2O


Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1?

Xem đáp án

Đáp án D

Amin bậc 1: R−NH2 CH3NH2: metyl amin


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

3.5

Đánh giá trung bình

40%

20%

20%

20%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tran Nhung

P

1 năm trước

Phạm hiên

11 tháng trước

Hoàng Thuỷ

6 tháng trước

Nhu Tran

4 tháng trước

Thành Nguyễn

Bình luận


Bình luận