Câu hỏi:

19/08/2019 3,807

cho sơ đồ chuyển hóa

Alanin +HClX +NaOHY

Chất Y là chất nào sau đây?

Trả lời:

Đáp án B

Ta có các phản ứng:

CH3-CH(NH2)-COOH + HCl -> CH3-CH(NH3Cl)-COOH

CH3-CH(NH3Cl)-COOH + NaOH -> CH3-CH(NH2)-COONa + NaCl +H2O

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

Xem đáp án » 19/08/2019 32,291

Câu 2:

Anilin có công thức là:

Xem đáp án » 19/08/2019 13,382

Câu 3:

Peptit X có công thức sau: Gly-Ala-Val. Khối lượng phân tử của peptit X (đvC) là

Xem đáp án » 19/08/2019 12,716

Câu 4:

Amin X bậc 1, có công thức phân tử C4H11N. Số đồng phân cấu tạo của X là

Xem đáp án » 19/08/2019 9,208

Câu 5:

Nhúng quỳ tím vào dung dịch alanin, quỳ tím ..(1)…..; nhúng quỳ tím vào dung dịch lysin, quỳ tím..(2)…..; nhúng quỳ tím vào dung dịch axit glutamic, quỳ tím..(3)…… Vậy (1), (2), (3) tương ứng là

Xem đáp án » 19/08/2019 7,473

Câu 6:

Chất X có CTPT C2H7NO2 tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Chất X thuộc loại hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 19/08/2019 6,912

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »