450 câu Lý thuyết Amin - Amino axit - Protein có giải chi tiết (P7)

  • 27061 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong các amin sau, amin nào có lực bazơ yếu nhất?

Xem đáp án

Đáp án D

Các nhóm đẩy e như ankyl làm tăng tính bazơ của amin

Ngược lại, các nhóm hút e như phenyl làm giảm tính bazơ của amin.


Câu 3:

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch  

Có màu xanh tím

Y

trong môi trường kiềm

Có màu tím

Z

Dung dịch trong dư, đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

T

Nước brom

Kết tủa trắng

 

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án D

X làm dung dịch đổi màu xanh => Loại A

Y có phản ứng màu bazơ => Loại C

Z có phản ứng tráng gương => Loại B.


Câu 4:

Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng sẽ xảy ra:

Xem đáp án

Đáp án D

Giải: Lòng trắng trứng chứa anbumin mà bản chất là protein hình cầu.

Mặt khác, khi đun nóng hoặc cho axit, bazơ hay 1 số muối vào dung dịch protein  protein động tụ lại  tách ra khỏi dung dịch


3.5

Đánh giá trung bình

40%

20%

20%

20%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Tran Nhung

P

4 năm trước

Phạm hiên

4 năm trước

Hoàng Thuỷ

3 năm trước

Nhu Tran

3 năm trước

Thành Nguyễn

Bình luận


Bình luận