Câu hỏi:

23/08/2019 224

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch  

Có màu xanh tím

Y

trong môi trường kiềm

Có màu tím

Z

Dung dịch trong dư, đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

T

Nước brom

Kết tủa trắng

 

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

Trả lời:

Đáp án D

X làm dung dịch đổi màu xanh => Loại A

Y có phản ứng màu bazơ => Loại C

Z có phản ứng tráng gương => Loại B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất?

Xem đáp án » 24/08/2019 65,552

Câu 2:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3CH(CH3)NH2?

Xem đáp án » 24/08/2019 44,301

Câu 3:

Cho các nhận định sau:

(1) Ở điều kiện thường, các amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

(2) Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy khá cao, khi nóng chảy thì bị phân hủy.

(3) Các amino axit đều tham gia phản ứng trùng ngưng.

(4) Các amino axit đều có tính lưỡng tính.  

(5) Ở dạng kết tinh, các amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực, trong dung dịch dạng ion lưỡng cực chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử.

(6) Các amin thơm đều độc. Số nhận định đúng là:

Xem đáp án » 24/08/2019 19,202

Câu 4:

Chất có phản ứng màu biure là

Xem đáp án » 24/08/2019 18,886

Câu 5:

Amin nào sau đây là amin bậc hai?

Xem đáp án » 24/08/2019 15,199

Câu 6:

Chất nào sau đây là amin bậc 2?

Xem đáp án » 24/08/2019 12,979

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »