Câu hỏi:

24/08/2019 19,618

Chất có phản ứng màu biure là

Trả lời:

Chọn đáp án C.

Chỉ có protein có phản ứng màu biure

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất?

Xem đáp án » 24/08/2019 69,832

Câu 2:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3CH(CH3)NH2?

Xem đáp án » 24/08/2019 48,689

Câu 3:

Cho các nhận định sau:

(1) Ở điều kiện thường, các amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

(2) Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy khá cao, khi nóng chảy thì bị phân hủy.

(3) Các amino axit đều tham gia phản ứng trùng ngưng.

(4) Các amino axit đều có tính lưỡng tính.  

(5) Ở dạng kết tinh, các amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực, trong dung dịch dạng ion lưỡng cực chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử.

(6) Các amin thơm đều độc. Số nhận định đúng là:

Xem đáp án » 24/08/2019 20,815

Câu 4:

Amin nào sau đây là amin bậc hai?

Xem đáp án » 24/08/2019 16,618

Câu 5:

Chất nào sau đây là amin bậc 2?

Xem đáp án » 24/08/2019 13,660

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »