Câu hỏi:

23/08/2019 801

Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

(c) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí.

(d) Trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.

(e) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng.

Số phát biểu đúng là

Trả lời:

Đáp án D

Số phát biểu đúng gồm có (c) và (d).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất?

Xem đáp án » 24/08/2019 65,874

Câu 2:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3CH(CH3)NH2?

Xem đáp án » 24/08/2019 44,628

Câu 3:

Cho các nhận định sau:

(1) Ở điều kiện thường, các amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

(2) Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy khá cao, khi nóng chảy thì bị phân hủy.

(3) Các amino axit đều tham gia phản ứng trùng ngưng.

(4) Các amino axit đều có tính lưỡng tính.  

(5) Ở dạng kết tinh, các amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực, trong dung dịch dạng ion lưỡng cực chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử.

(6) Các amin thơm đều độc. Số nhận định đúng là:

Xem đáp án » 24/08/2019 19,326

Câu 4:

Chất có phản ứng màu biure là

Xem đáp án » 24/08/2019 18,967

Câu 5:

Amin nào sau đây là amin bậc hai?

Xem đáp án » 24/08/2019 15,291

Câu 6:

Chất nào sau đây là amin bậc 2?

Xem đáp án » 24/08/2019 13,046

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »