450 câu Lý thuyết Amin - Amino axit - Protein có giải chi tiết (P9)

  • 16788 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím ẩm?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Hợp chất CH3CH2NH2 có tên gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Dãy chất nào sau đây đều phản ứng với dung dịch HCl?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Loại B và C vì có ClH3NCH2COOH.

+ Loại D vì có C2H5NH2.


Câu 4:

Số đồng phân amin bậc hai có cùng công thức phân tử C4H11N là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

có 3 đồng phân amin bậc hai có cùng công thức phân tử C4H11N gồm:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

3.5

Đánh giá trung bình

40%

20%

20%

20%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tran Nhung

P

1 năm trước

Phạm hiên

10 tháng trước

Hoàng Thuỷ

5 tháng trước

Nhu Tran

4 tháng trước

Thành Nguyễn

Bình luận


Bình luận