450 câu Lý thuyết Amin - Amino axit - Protein có giải chi tiết (P2)

  • 16790 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khẳng định về tính chất vật lí nào của amino axit dưới đây không đúng:

Xem đáp án

Chọn B vì do ở dạng ion lưỡng cực nên amino axit là chất rắn, dễ tan trong nước, có vị hơi ngọt và nhiệt độ nóng chảy cao nhưng không màu


Câu 3:

CH3CH2CH(NH2)CH3 là Amin

Xem đáp án

Chọn A: Amin bậc I có dạng RNH2


Câu 4:

Phân biệt 3 dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ dùng một thuốc thử là

Xem đáp án

Chọn C vì H2N-CH2-COOH không làm đổi màu quì tím, CH3COOH làm đỏ quì tím còn C2H5NH2 làm xanh quì tím


Câu 5:

Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

Xem đáp án

Từ glyxin và alanin có thể tạo ra các đipeptit là: Gly–Gly, Gly–Ala, Ala–Gly và Ala–Ala  Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

3.5

Đánh giá trung bình

40%

20%

20%

20%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tran Nhung

P

1 năm trước

Phạm hiên

10 tháng trước

Hoàng Thuỷ

5 tháng trước

Nhu Tran

4 tháng trước

Thành Nguyễn

Bình luận


Bình luận