Câu hỏi:

22/08/2019 313

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được glyxin và analin. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

Trả lời:

Đáp án C

Các công thức cấu tạo có thể có của tri peptit là:

Gly – Ala – Ala       Ala- Gly- Gly

Gly – Ala – Gly       Ala – Gly - Ala

Gly- Gly – Ala         Ala – Ala – Gly

=> có thể có tất cả 6 peptit

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là

Xem đáp án » 22/08/2019 75,809

Câu 2:

Anilin phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây?

Xem đáp án » 22/08/2019 9,136

Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 3 mol glyxin ; 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly; Gly- Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Aminoaxit đầu N, aminoaxit đầu C ở pentapeptit X lần lượt là

Xem đáp án » 22/08/2019 6,489

Câu 4:

Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch?

Xem đáp án » 22/08/2019 6,042

Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai và là chất khí ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 22/08/2019 4,962

Câu 6:

Peptit X có công thức sau: Gly-Ala-Val. Khối lượng phân tử của peptit X (đvC) là

Xem đáp án » 22/08/2019 4,933

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »