Câu hỏi:

22/08/2019 785

Alinin ( C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là

Xem đáp án » 22/08/2019 75,267

Câu 2:

Anilin phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây?

Xem đáp án » 22/08/2019 9,072

Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 3 mol glyxin ; 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly; Gly- Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Aminoaxit đầu N, aminoaxit đầu C ở pentapeptit X lần lượt là

Xem đáp án » 22/08/2019 6,428

Câu 4:

Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch?

Xem đáp án » 22/08/2019 5,918

Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai và là chất khí ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 22/08/2019 4,847

Câu 6:

Peptit X có công thức sau: Gly-Ala-Val. Khối lượng phân tử của peptit X (đvC) là

Xem đáp án » 22/08/2019 4,818

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »