Câu hỏi:

12/04/2020 16,876

Số liên kết peptit trong hợp chất pentapeptit là 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Cứ n mắt xích thì có n-1 liên kết

Mà pentapeptit có 5 mắt xích => có 4 liên kết peptit

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu tạo của chất nào sau đây không chứa liên kết peptit trong phân tử ? 

Xem đáp án » 12/04/2020 8,725

Câu 2:

Peptit Ala-Gly-Val-Ala-Glu có bao nhiêu liên kết peptit? 

Xem đáp án » 12/04/2020 6,262

Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn 111 gam peptit X chỉ thu được 133,5 gam alanin duy nhất. Số liên kết peptit trong phân tử X là 

Xem đáp án » 12/04/2020 5,923

Câu 4:

Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Val-Glu là: 

Xem đáp án » 03/04/2020 5,786

Câu 5:

Từ hỗn hợp gồm glyxin và alanin tạo ra tối đa bao nhiêu peptit trong phân tử có 2 liên kết peptit ? 

Xem đáp án » 12/04/2020 5,578

Câu 6:

Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là 

Xem đáp án » 12/04/2020 5,212

Bình luận


Bình luận