Câu hỏi:

12/04/2020 5,939

Thủy phân hoàn toàn 111 gam peptit X chỉ thu được 133,5 gam alanin duy nhất. Số liên kết peptit trong phân tử X là 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Alan (X) + (n – 1)H2O → nAla || BTKL: mH2O = 22,5 gam.

nH2O : nAla = 5 : 6 n = 6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số liên kết peptit trong hợp chất pentapeptit là 

Xem đáp án » 12/04/2020 16,880

Câu 2:

Cấu tạo của chất nào sau đây không chứa liên kết peptit trong phân tử ? 

Xem đáp án » 12/04/2020 8,737

Câu 3:

Peptit Ala-Gly-Val-Ala-Glu có bao nhiêu liên kết peptit? 

Xem đáp án » 12/04/2020 6,267

Câu 4:

Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Val-Glu là: 

Xem đáp án » 03/04/2020 5,787

Câu 5:

Từ hỗn hợp gồm glyxin và alanin tạo ra tối đa bao nhiêu peptit trong phân tử có 2 liên kết peptit ? 

Xem đáp án » 12/04/2020 5,588

Câu 6:

Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là 

Xem đáp án » 12/04/2020 5,213

Bình luận


Bình luận