Câu hỏi:

04/04/2020 3,416

Một tripeptit X mạch hở được cấu tạo từ 3 amino axit là glyxin, alanin, valin( có mặt đồng thời cả 3 gốc gly, ala, val). Số công thức cấu tạo của X là: 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Số tripeptit chứa cả 3 loại α–amino axit là = 3×2×1 = 6. Bao gồm.

G–A–V || G–V–A || A–G–V || A–V–G || V–A–G || V–G–A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Val-Ala thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? 

Xem đáp án » 04/04/2020 25,768

Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn Gly-Ala trong môi trường axit HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được các sản phẩm là 

Xem đáp án » 04/04/2020 16,755

Câu 3:

Công thức cấu tạo của đipeptit mạch hở Ala-Ala là 

Xem đáp án » 04/04/2020 16,181

Câu 4:

Thủy phân không hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được sản phẩm gồm Gly, Ala, Ala-Gly, Gly-Ala. Tripeptit X là 

Xem đáp án » 04/04/2020 10,798

Câu 5:

Khi thủy phân peptit có công thức sau: H2NCH(CH3)CONHCH2CONHCH2CONHCH2CONHCH(CH3)COOH thì sản phẩm thu được có tối đa bao nhiêu peptit có phản ứng màu biure? 

Xem đáp án » 04/04/2020 9,625

Câu 6:

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X, thu được glyxin và alanin. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là. 

Xem đáp án » 04/04/2020 8,096

Câu 7:

Peptit  X có công thức cấu tạo sau: Gly-Lys-Ala-Gly-Lys-Val. Thủy phân không hoàn toàn X có thể thu được tối đa bao nhiêu đipeptit? 

Xem đáp án » 04/04/2020 7,960

Bình luận


Bình luận