2.5. Xác định cấu tạo peptit qua phản ứng thủy phân

  • 19507 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Công thức cấu tạo của đipeptit mạch hở Ala-Ala là 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

 

Bạn dùng vạch thẳng đứng phân chia các gốc α-amino axit tại vị trí liên kết peptit:


Câu 3:

Một tripeptit X mạch hở được cấu tạo từ 3 amino axit là glyxin, alanin, valin( có mặt đồng thời cả 3 gốc gly, ala, val). Số công thức cấu tạo của X là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Số tripeptit chứa cả 3 loại α–amino axit là = 3×2×1 = 6. Bao gồm.

G–A–V || G–V–A || A–G–V || A–V–G || V–A–G || V–G–A


Câu 4:

Biết công thức phân tử của alanin là C3H7NO2 và valin là C5H11NO2. Hexapeptit mạch hở tạo từ 3 phân tử alanin (Ala) và 3 phân tử valin (Val) có bao nhiêu nguyên tử hiđro? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

3Ala (C3H7NO2) + 3Val (C5H11NO2) → Ala3Val3 + (3 + 3 - 1 = 5)H2O.

Bảo toàn nguyên tố Hidro: số H/peptit = 3 × 7 + 3 × 11 – 5 × 2 = 44


Câu 5:

Thuỷ phân hoàn toàn pentapeptit E thu được hỗn hợp sản phẩm gồm glyxin, alanin, valin và phenylalanin (Phe), trong đó glyxin chiếm 40% số mol hỗn hợp. Thuỷ phân không hoàn toàn E thu được Val-Phe và Gly-Ala-Val nhưng không thu được Gly-Gly. Công thức cấu tạo của E là 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

E là pentapeptit thủy phân 1 mol E thu được 5 mol hỗn hợp các α–amino axit.

glyxin chiếm 40% số mol nGly = 2 mol E gồm 2Gly + 1Ala + 1Phe.

bài tập tương tự như trò chơi ghép hình trong hình học phẳng:

xuất phát từ Gly–Ala–Val; 2 mảnh ghép còn lại là Gly và Phe:

• có Val–Phe nên ghép Phe ngay sau Val: Gly–Ala–Val–Phe.

• không có Gly–Gly nên ghép mảnh Gly nối tiếp vào Phe: Gly–Ala–Val–Phe–Gly.

ứng với đáp án thỏa mãn là C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận