Câu hỏi:

04/04/2020 3,496

Thuỷ phân hoàn toàn pentapeptit E thu được hỗn hợp sản phẩm gồm glyxin, alanin, valin và phenylalanin (Phe), trong đó glyxin chiếm 40% số mol hỗn hợp. Thuỷ phân không hoàn toàn E thu được Val-Phe và Gly-Ala-Val nhưng không thu được Gly-Gly. Công thức cấu tạo của E là 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

E là pentapeptit thủy phân 1 mol E thu được 5 mol hỗn hợp các α–amino axit.

glyxin chiếm 40% số mol nGly = 2 mol E gồm 2Gly + 1Ala + 1Phe.

bài tập tương tự như trò chơi ghép hình trong hình học phẳng:

xuất phát từ Gly–Ala–Val; 2 mảnh ghép còn lại là Gly và Phe:

• có Val–Phe nên ghép Phe ngay sau Val: Gly–Ala–Val–Phe.

• không có Gly–Gly nên ghép mảnh Gly nối tiếp vào Phe: Gly–Ala–Val–Phe–Gly.

ứng với đáp án thỏa mãn là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Val-Ala thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? 

Xem đáp án » 04/04/2020 25,821

Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn Gly-Ala trong môi trường axit HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được các sản phẩm là 

Xem đáp án » 04/04/2020 16,933

Câu 3:

Công thức cấu tạo của đipeptit mạch hở Ala-Ala là 

Xem đáp án » 04/04/2020 16,252

Câu 4:

Thủy phân không hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được sản phẩm gồm Gly, Ala, Ala-Gly, Gly-Ala. Tripeptit X là 

Xem đáp án » 04/04/2020 10,811

Câu 5:

Khi thủy phân peptit có công thức sau: H2NCH(CH3)CONHCH2CONHCH2CONHCH2CONHCH(CH3)COOH thì sản phẩm thu được có tối đa bao nhiêu peptit có phản ứng màu biure? 

Xem đáp án » 04/04/2020 9,679

Câu 6:

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X, thu được glyxin và alanin. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là. 

Xem đáp án » 04/04/2020 8,103

Câu 7:

Peptit  X có công thức cấu tạo sau: Gly-Lys-Ala-Gly-Lys-Val. Thủy phân không hoàn toàn X có thể thu được tối đa bao nhiêu đipeptit? 

Xem đáp án » 04/04/2020 7,973

Bình luận


Bình luận