3.3. Phản ứng màu biure

  • 19537 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Chất có phản ứng màu biure là 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Chất tham gia phản ứng màu biure là 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Dung dịch không có màu phản ứng màu biure là 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Đipeptit k có phản ứng màu biure


Câu 4:

Chất có phản ứng màu biure là 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Tripeptit trở lên sẽ có pứ màu biure


Câu 5:

Chất có phản ứng màu biure là 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận