Câu hỏi:

13/04/2020 11,989

Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức có màu tím đặc trưng. Phản ứng này được gọi là phản ứng màu biure vì nó tương tự như phản ứng của biure H2N-CO-NH-CO-NH2 với Cu(OH)2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây không đúng? 

Xem đáp án » 13/04/2020 13,932

Câu 2:

Chất nào sau đây phản ứng với Cu(OH)2 /NaOH tạo dung dịch màu tím? 

Xem đáp án » 05/04/2020 12,796

Câu 3:

Cho vào ống nghiệm 4 ml dung dịch lòng trắng trứng, 1 ml dd NaOH 10% và vài giọt dung dịch CuSO4 2%, lắc nhẹ thì xuất hiện 

Xem đáp án » 13/04/2020 10,301

Câu 4:

Khi cho dung dịch anbumin tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành hợp chất có màu: 

Xem đáp án » 05/04/2020 9,918

Câu 5:

Chất tham gia phản ứng màu biure là 

Xem đáp án » 04/04/2020 9,693

Câu 6:

Dung dịch Gly-Ala-Ala tham gia phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo sản phẩm có màu 

Xem đáp án » 05/04/2020 9,594

Bình luận


Bình luận