Câu hỏi:

13/04/2020 13,940

Khẳng định nào sau đây không đúng? 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

C sai vì: + Protein có độ tan khác nhau tùy theo loại.

+ Khi đun lên thì protein bị đông tụ lại và tách khỏi dung dịch.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây phản ứng với Cu(OH)2 /NaOH tạo dung dịch màu tím? 

Xem đáp án » 05/04/2020 12,804

Câu 2:

Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là 

Xem đáp án » 13/04/2020 11,996

Câu 3:

Cho vào ống nghiệm 4 ml dung dịch lòng trắng trứng, 1 ml dd NaOH 10% và vài giọt dung dịch CuSO4 2%, lắc nhẹ thì xuất hiện 

Xem đáp án » 13/04/2020 10,311

Câu 4:

Khi cho dung dịch anbumin tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành hợp chất có màu: 

Xem đáp án » 05/04/2020 9,927

Câu 5:

Chất tham gia phản ứng màu biure là 

Xem đáp án » 04/04/2020 9,695

Câu 6:

Dung dịch Gly-Ala-Ala tham gia phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo sản phẩm có màu 

Xem đáp án » 05/04/2020 9,598

Bình luận


Bình luận