4. Ứng dụng

  • 19503 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Ứng dụng nào sau đây không phải là của protein ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Protêin là thành phần không thể thiếu của tất cả cơ thể sinh vật, nó là cơ sở của sự sống. Không những thế, protein còn là một loại thức ăn chính của con người và nhiều động vật dưới dạng thịt, cá, trứng.


Câu 2:

Các loài thủy hải sản như lươn, cá … thường có nhiều nhớt, nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng hầu hết các chất này là các loại protein (chủ yếu là muxin). Để làm sạch nhớt thì không thể dùng biện pháp nào sau đây? 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

• Protein dễ bị thủy phân khi đun nóng, có xúc tác axit, bazơ hoặc bazơ. Sản phẩm thu được gồm các α-amino axit.

Do đó, nếu dùng nước vôi, giấm ăn, tro thực vật (tro thực vật có môi trường kiềm vì thành phần chủ yếu là K2CO3) thì sẽ rửa sạch nhớt.


Câu 3:

Thợ lặn thường uống nước mắm cốt trước khi lặn để cung cấp thêm năng lượng là vì trong nước mắm cốt có 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

• Trong nước mắm cốt có chứa rất nhiều đạm, dưới dạng các aminoaxit và polipeptit, vì vậy trước khi lặn, người thợ lặn thường uống nước mắm cốt để cung cấp năng lượng, giữ ấm cơ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận