Câu hỏi:

04/04/2020 550

Trong phòng thí nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO3MnO2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí

Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu khí oxi đúng cách là

Trả lời:

Chọn đáp án C.

 Hình vẽ mô tả điều chế khi O2 đúng cách là 1 và 3. Vì O2 nặng hơn không khí và không tan trong nước nên có thể thu O2 bằng cách đẩy nước hoặc đẩy không khí. Ống nghiệm chứa O2 hơi trúc xuống để oxi và hơi nước thoát ra dễ dàng hơn (KClO3 trong PTN thường bị ẩm).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ dụng cụ như hình vẽ bên có thể dùng để điều chế và thu khí.

Cho biết bộ dụng cụ này có thể dùng cho trường hợp điều chế và thu khí nào trong số các trường hợp dưới đây?

Xem đáp án » 04/04/2020 357

Câu 2:

Cho hình thí nghiệm sau: chất B và chất X tương ứng lần lượt là

Xem đáp án » 04/04/2020 337

Câu 3:

Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:

Phương trình hoá học điều chế khí Z là

Xem đáp án » 03/04/2020 275

Câu 4:

Cho thí nghiệm được mô tả như hình vẽ

Phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 04/04/2020 256

Câu 5:

Cho mô hình thí nghiệm điều chế và thu khí như hình vẽ sau:

Phương trình hóa học nào sau đây không phù hợp với hình vẽ trên?

Xem đáp án » 04/04/2020 254

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »