Dạng 1: Điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm

  • 2716 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:

Phương trình hoá học điều chế khí Z là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

 Từ hình vẽ thí nghiệm ta thấy khí Z không tan trong nước và được điều chế từ dung dịch X và chất rắn Y. Suy ra phương trình điều chế khí Z là: 2HCl (dung dch) + Zn   H2 + ZnCl2


Câu 2:

Khí X được điều chế bằng cách cho axit phản ứng với kim loại hoặc muối và được thu vào ống nghiệm theo cách sau:

Khí X được điều chế bằng phản ứng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

 Từ cách thu khí ta suy ra X là khí nhẹ hơn không khí. Vậy đáp án đúng là A.


Câu 3:

Trong phòng thí nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO3MnO2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí

Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu khí oxi đúng cách là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

 Hình vẽ mô tả điều chế khi O2 đúng cách là 1 và 3. Vì O2 nặng hơn không khí và không tan trong nước nên có thể thu O2 bằng cách đẩy nước hoặc đẩy không khí. Ống nghiệm chứa O2 hơi trúc xuống để oxi và hơi nước thoát ra dễ dàng hơn (KClO3 trong PTN thường bị ẩm).


Câu 4:

Cho hình thí nghiệm sau: chất B và chất X tương ứng lần lượt là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

 Từ hình vẽ ta thấy X là khí nặng hơn không khí và X được điều chế từ chất rắn B và dung dịch A. Suy ra B là MnO2 và X là Cl2. Phương trình phản ứng: MnO2+4HClMnCl2+Cl2+2H2O


Câu 5:

Trong phòng thí nghiệm, bộ dụng cụ vẽ dưới đây có thể dùng điều chế bao nhiêu khí trong số các khí sau: Cl2, NO2, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

 Từ hình vẽ ta thấy khí C nặng hơn không khí. Mặt khác, khí C được điều chế từ dung dịch B và chất rắn A nên khí C có thể là Cl2, NO2, SO2, CO2.

Phương trình phản ứng:

KMnO4A+16HClB2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2OCuA+4HNO3 đcBCu(NO3) 2+2NO2+2H2ONa2SO3A+H2SO4BNa2SO4+SO2+H2ONa2CO3A+H2SO4BNa2SO4+CO2+H2O


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận