Dạng 3 : Vai trò của các dụng cụ thí nghiệm

  • 873 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hình vẽ mô tả quá trình chiết 2 chất lỏng không trộn lẫn vào nhau:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

 Phương pháp chiết để tách các chất lỏng không tan vào nhau, trong phễu chiết thì chất lỏng nào nhẹ hơn ở trên, chất lỏng nào nặng ở dưới và được chiết ra trước.


Câu 2:

Cho hình vẽ của bộ dụng cụ chưng cất thường. Cho biết ý nghĩa các chữ số trong hình vẽ bên.

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Chất lỏng trong eclen là chất lỏng

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho bộ dụng cụ chưng cất thường như hình vẽ:

Phương pháp chưng cất dùng để:

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận