Câu hỏi:

04/04/2020 243

Trong phòng thí nghiệm, bộ dụng cụ vẽ dưới đây có thể dùng điều chế bao nhiêu khí trong số các khí sau: Cl2, NO2, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4

Trả lời:

Chọn đáp án B.

 Từ hình vẽ ta thấy khí C nặng hơn không khí. Mặt khác, khí C được điều chế từ dung dịch B và chất rắn A nên khí C có thể là Cl2, NO2, SO2, CO2.

Phương trình phản ứng:

KMnO4A+16HClB2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2OCuA+4HNO3 đcBCu(NO3) 2+2NO2+2H2ONa2SO3A+H2SO4BNa2SO4+SO2+H2ONa2CO3A+H2SO4BNa2SO4+CO2+H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO3MnO2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí

Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu khí oxi đúng cách là

Xem đáp án » 04/04/2020 530

Câu 2:

Bộ dụng cụ như hình vẽ bên có thể dùng để điều chế và thu khí.

Cho biết bộ dụng cụ này có thể dùng cho trường hợp điều chế và thu khí nào trong số các trường hợp dưới đây?

Xem đáp án » 04/04/2020 354

Câu 3:

Cho hình thí nghiệm sau: chất B và chất X tương ứng lần lượt là

Xem đáp án » 04/04/2020 332

Câu 4:

Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:

Phương trình hoá học điều chế khí Z là

Xem đáp án » 03/04/2020 270

Câu 5:

Cho thí nghiệm được mô tả như hình vẽ

Phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 04/04/2020 255

Câu 6:

Cho mô hình thí nghiệm điều chế và thu khí như hình vẽ sau:

Phương trình hóa học nào sau đây không phù hợp với hình vẽ trên?

Xem đáp án » 04/04/2020 246

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »