Câu hỏi:

24/08/2019 3,766

Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện để giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình thông qua Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Mục…2….Trang…190...SGK Lịch sử 10 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là

Xem đáp án » 24/08/2019 14,711

Câu 2:

Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của

Xem đáp án » 24/08/2019 11,976

Câu 3:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

Xem đáp án » 25/08/2019 11,817

Câu 4:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

Xem đáp án » 25/08/2019 11,008

Câu 5:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của

Xem đáp án » 25/08/2019 10,894

Câu 6:

 Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do những ai soạn thảo?

Xem đáp án » 24/08/2019 9,624

Câu 7:

Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích thành lập Đồng minh những người cộng sản?

Xem đáp án » 24/08/2019 8,159

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »