Câu hỏi:

05/04/2020 385

Cho dãy chuyển hoá sau:

Xenlulozơ +H3O+XenzimY450oCZnO,MgOZto,p,xtT

Chất T là:

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 80% ?

Xem đáp án » 05/04/2020 8,091

Câu 2:

Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử

Xem đáp án » 05/04/2020 4,398

Câu 3:

Trong các nhận xét dưới đây nhận xét nào đúng ?

Xem đáp án » 05/04/2020 2,579

Câu 4:

Xenlulozơ tác dụng với HNO3 cho ra sản phẩm trong đó có 1 sản phẩm X có %N = 14,14%. Xác định CTCT của X, tính khối lượng HNO3 cần dùng để biến toàn bộ xenlulozơ (khối lượng 324 gam) thành sản phẩm Y (với hiệu suất H = 100%)

Xem đáp án » 05/04/2020 1,821

Câu 5:

Phát biểu không đúng là :

Xem đáp án » 05/04/2020 1,295

Câu 6:

Lên men m tấn tinh bột chứa 25% tạp chất để điều chế được 1m3 ancol etylic 92o. Biết hiệu suất cả quá trình là 75% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 05/04/2020 1,249

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »