Câu hỏi:

05/04/2020 555

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân.

(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.

(c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(d) Glucozơ làm mất màu nước brom.

Số phát biểu đúng là:

Trả lời:

Chọn đáp án A

• Phát biểu (a) sai vì glucozơ và fructozơ không có phản ứng thủy phân.

Có 3 phát biểu đúng là (b), (c), (d)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 80% ?

Xem đáp án » 05/04/2020 8,502

Câu 2:

Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử

Xem đáp án » 05/04/2020 4,540

Câu 3:

Trong các nhận xét dưới đây nhận xét nào đúng ?

Xem đáp án » 05/04/2020 2,716

Câu 4:

Xenlulozơ tác dụng với HNO3 cho ra sản phẩm trong đó có 1 sản phẩm X có %N = 14,14%. Xác định CTCT của X, tính khối lượng HNO3 cần dùng để biến toàn bộ xenlulozơ (khối lượng 324 gam) thành sản phẩm Y (với hiệu suất H = 100%)

Xem đáp án » 05/04/2020 1,893

Câu 5:

Phát biểu không đúng là :

Xem đáp án » 05/04/2020 1,352

Câu 6:

Lên men m tấn tinh bột chứa 25% tạp chất để điều chế được 1m3 ancol etylic 92o. Biết hiệu suất cả quá trình là 75% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 05/04/2020 1,280

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »