Câu hỏi:

25/08/2019 8,195

Hòa tan 1,68 gam kim loại M trong HNO3 loãng, dư thì thu được 0,02 mol NO; 0,01 mol N2O. Kim loại M là:

Trả lời:

Đáp án C

Gọi n là số oxi hóa của kim loại M trong sản phẩm tạo thành.

Áp dụng định luật bảo toàn mol electron, ta có:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO (không có sản phẩm NH4NO3). Giá trị của m là:

Xem đáp án » 25/08/2019 47,729

Câu 2:

Cho m gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít hỗn hợp NO và NO2 có khối lượng 15,2 gam. Giá trị của m là

Xem đáp án » 25/08/2019 44,726

Câu 3:

Hòa tan hết 10,8 gam Al trong dung dịch axit HNO3 thu được hỗn hợp A gồm NO và NO2 có tỷ khối hơi so vi H2 là 19. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A (đktc) là:

Xem đáp án » 25/08/2019 24,226

Câu 4:

Hoà tan hoàn toàn 24,3g Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và N2O có tỷ khối hơi so với H2 là 20,25. Giá trị của V là

Xem đáp án » 25/08/2019 20,818

Câu 5:

Cho một luồng CO qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được chất rắn B gồm 4 chất, nặng 4,784 gam. Khí đi ra khi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 9,062 gam kết tủa. Khối lượng của FeO, Fe2O3 trong 0,04 mol hỗn hợp A ln lượt là

Xem đáp án » 26/08/2019 14,333

Câu 6:

Hoà tan 8,32g Cu vào 3 lít dung dịch HNO3 (vừa đủ) được 4,928 lít hỗn hợp NO, NO2 (đktc). Tính khối lượng 1 lít hn hợp NO, NO2 đktc và CM dung dịch HNO3

Xem đáp án » 25/08/2019 13,812

Bình luận


Bình luận

Trúc Quỳnh
14:45 - 14/12/2019

Khi hoà tan 6,4 gam 1 kim loại trong dung dịch hno3, sản phẩm thu được là 1 muối của kim loại hóa trị 2 và 4,48 lít khí X, dX/H2= 23. Xác định tên kim loại.

trogiangvietjack
16:32 - 20/03/2020

.

Ảnh đính kèm

Trúc Quỳnh
14:47 - 14/12/2019

Nung nóng 51.1 gam hỗn hợp NaNO3 và Al(No3)3 thu được 4,48 lít khí O2.
Tính % khối lượng 2 muối ban đầu
Tính % thể tích hỗn hợp khí thu được.

trogiangvietjack
16:31 - 20/03/2020

.

Ảnh đính kèm

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »