Câu hỏi:

08/04/2020 1,647

Phát biểu nào sau đây sai

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Xem xét các phát biểu:

A. Trong sữa có chứa các phân tử protein + trong quả chanh có chứa 1 lượng lớn axit xitric

khi vắt chanh vào sữa, axit xitric đã làm cho pH trong sữa giảm,

do protein dễ biến tính khi pH thay đổi nên sẽ bị kết tủa gây hiện tượng sữa bị đông tụ

B. đúng.! 

D. phân tử amino axit chứa cả nhóm cacboxylic COOH và nhóm amino NH2

có tính lưỡng tính (phân li được cả H+; cả OH).

C. đipeptit Gly-Ala không có phản ứng màu biure C sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng ? 

Xem đáp án » 08/04/2020 34,480

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng ? 

Xem đáp án » 08/04/2020 27,095

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

Xem đáp án » 08/04/2020 23,104

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

Xem đáp án » 08/04/2020 20,312

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng ? 

Xem đáp án » 08/04/2020 17,615

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

Xem đáp án » 08/04/2020 14,180

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây là đúng

Xem đáp án » 08/04/2020 13,316

Bình luận


Bình luận