Câu hỏi:

08/04/2020 9,474

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Các đipeptit mạch hở không tham gia phản ứng với Cu(OH)2 → loại A

Trong phân tử tetrapeptit mạch hở có 3 liên kết peptit → loại B

Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ và axit → loại C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng ? 

Xem đáp án » 08/04/2020 34,477

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng ? 

Xem đáp án » 08/04/2020 27,095

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

Xem đáp án » 08/04/2020 23,104

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

Xem đáp án » 08/04/2020 20,312

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng ? 

Xem đáp án » 08/04/2020 17,615

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

Xem đáp án » 08/04/2020 14,177

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây là đúng

Xem đáp án » 08/04/2020 13,316

Bình luận


Bình luận