Câu hỏi:

26/08/2019 7,552

Trong chất béo luôn có một lượng axit béo tự do. Khi thủy phân hoàn toàn 2,145 kg chất béo cần dùng 0,3 kg NaOH, thu được 0,092 kg glixerol và m (kg) hỗn hợp muối natri. Giá trị của m là

Trả lời:

Đáp án C

Phản ứng:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giả sử một chất béo có công thức (C17H35COO)(C17H31COO)(C17H33COO)C3H5. Muốn điều chế 20 kg xà phòng từ chất béo này thì cần bao nhiêu kg chất béo này để tác dụng với dung dịch xút. Coi các phản ứng xảy ta hoàn toàn.

Xem đáp án » 26/08/2019 7,585

Câu 2:

Một chất béo có chứa 30% triolein, 15% tripamitin và 55% tristearin về khối lượng. Cho m gam chất béo trên phản ứng vừa đủ với dung dịch KOH, đem đun nóng thu được 1 tấn xà phòng nguyên chất. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 26/08/2019 3,703

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic và các axit béo tự do đó). Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X (H = 90%) thì thu được khối lượng glixerol là:

Xem đáp án » 26/08/2019 3,494

Câu 4:

Xà phòng hóa 100 gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần a gam dung dịch NaOH 25%, kết thúc phản ứng thu được 9,43 gam glixerol và b gam muối Natri. Giá trị của a và b lần lượt là:

Xem đáp án » 26/08/2019 2,551

Câu 5:

Xà phòng hóa hoàn toàn 1 kg chất béo có chỉ số axit bằng 2,8 người ta cần dùng 350 ml KOH 1M. Khối lượng glixerol thu được là

Xem đáp án » 26/08/2019 1,921

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »