Câu hỏi:

06/09/2019 17,283

Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

lời giải; Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền sáng tạo của công dân.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau là biểu hiện của quyền

Xem đáp án » 06/09/2019 86,005

Câu 2:

Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2019 34,944

Câu 3:

Công dân có quyền học ở các cấp /bậc học, từ Tiểu học đến Đại học và Sau Đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện

Xem đáp án » 06/09/2019 30,734

Câu 4:

Công dân có quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án » 06/09/2019 27,963

Câu 5:

Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

Xem đáp án » 06/09/2019 23,269

Câu 6:

Việc học của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc của gia đình thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

Xem đáp án » 06/09/2019 18,827

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK