Câu hỏi:

01/05/2020 14,631

Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Nguyên tắc chung:

- Chất làm khô là chất có khả năng hút ẩm mạnh.
- Chất làm khô không tác dụng, không hòa tan với khí (cả khi có nước)
- Trong quá trình làm khô khí thì không giải phóng khi khác.

→ Chất có thể làm khô NH3 là NaOH rắn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực hiện phản ứng giữa H2 và N2 (tỉ lệ mol 4 : 1) trong bình kín có xúc tác, thu được hỗn hợp khi có áp suất giảm 9% so với ban đầu (trong cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là

Xem đáp án » 02/05/2020 49,758

Câu 2:

Oxi hóa 6 lít NH3 (tạo ra N2NO theo tỉ lệ mol 1 : 4) cần vừa đủ V là không khí (chứa 20% oxi về thể tích). Các thể tích đó ở cùng điều kiện. Giá trị của V là

Xem đáp án » 02/05/2020 13,347

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni ?

Xem đáp án » 01/05/2020 5,852

Câu 4:

Trong thực tế, khi làm bánh thì người ta cho chất tạo độ xốp cho bánh. Chất này công thức là:

Xem đáp án » 01/05/2020 2,697

Câu 5:

Cho 22,4 lít hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 đi qua xúc tác Fe, nung nóng để tổng hợp NH3 thu được 20,16 lít hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch AlCl3 dư, thu được m gam kết tủa. Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện. Giá trị của m là

Xem đáp án » 02/05/2020 2,000

Câu 6:

Trộn 300 ml dung dịch NaNO2 2M với 200 ml dung dịch NH4Cl 2M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thể tích khí thu được ở đktc là

Xem đáp án » 02/05/2020 1,993

Bình luận


Bình luận