16 câu trắc nghiệm Amoniac và muối amoni cực hay có đáp án

  • 3549 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính bazơ của NH3 do

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã

Xem đáp án

Chọn  C


Câu 3:

Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước ?

Xem đáp án

Chọn D

Nguyên tắc chung:

- Chất làm khô là chất có khả năng hút ẩm mạnh.
- Chất làm khô không tác dụng, không hòa tan với khí (cả khi có nước)
- Trong quá trình làm khô khí thì không giải phóng khi khác.

→ Chất có thể làm khô NH3 là NaOH rắn.


Câu 4:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa ?

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1

6 ngày trước

11_Thành Đạt 11A10 Trần

Bình luận


Bình luận