Câu hỏi:

01/05/2020 307

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực hiện phản ứng giữa H2 và N2 (tỉ lệ mol 4 : 1) trong bình kín có xúc tác, thu được hỗn hợp khi có áp suất giảm 9% so với ban đầu (trong cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là

Xem đáp án » 02/05/2020 49,912

Câu 2:

Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước ?

Xem đáp án » 01/05/2020 14,656

Câu 3:

Oxi hóa 6 lít NH3 (tạo ra N2NO theo tỉ lệ mol 1 : 4) cần vừa đủ V là không khí (chứa 20% oxi về thể tích). Các thể tích đó ở cùng điều kiện. Giá trị của V là

Xem đáp án » 02/05/2020 13,376

Câu 4:

Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni ?

Xem đáp án » 01/05/2020 5,865

Câu 5:

Trong thực tế, khi làm bánh thì người ta cho chất tạo độ xốp cho bánh. Chất này công thức là:

Xem đáp án » 01/05/2020 2,709

Câu 6:

Cho 22,4 lít hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 đi qua xúc tác Fe, nung nóng để tổng hợp NH3 thu được 20,16 lít hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch AlCl3 dư, thu được m gam kết tủa. Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện. Giá trị của m là

Xem đáp án » 02/05/2020 2,005

Câu 7:

Trộn 300 ml dung dịch NaNO2 2M với 200 ml dung dịch NH4Cl 2M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thể tích khí thu được ở đktc là

Xem đáp án » 02/05/2020 2,004

Bình luận


Bình luận