Câu hỏi:

01/05/2020 2,243

Cách nào sau đây có thể phân biệt ba chất lỏng nguyên chất riêng biệt: CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Dùng AgNO3/NH3

+ Có kết tủa → CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag.

+  Không hiện tượng: CH3COOHC2H5OH

Dùng quỳ tím:

+ Quỳ tím chuyển sang màu đỏ → CH3COOH

+ Quỳ tím không đổi màu là C2H5OH.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp nào dưới đây không làm tăng hiệu suất quá trình tổng hợp etyl axetat từ phản ứng giữa ancol etylic và axit axetic

Xem đáp án » 01/05/2020 8,331

Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của phản ứng este hóa

Xem đáp án » 01/05/2020 3,601

Câu 3:

Để phân biệt 4 lọ chứa fomalin, dung dịch axit fomic, dung dịch axit axetic, dung dịch grixerol thì có thể dùng cách nào sau đây

Xem đáp án » 01/05/2020 3,441

Câu 4:

Cho các chất:

NaOH (1), CuS (2), CaCO3 (3), KCl (4), CuO (5), Cu(OH)2 (6), CH3CH2OH (7).

Những chất tác dụng được với CH3COOH

Xem đáp án » 01/05/2020 1,536

Bình luận


Bình luận