Câu hỏi:

01/05/2020 8,321

Biện pháp nào dưới đây không làm tăng hiệu suất quá trình tổng hợp etyl axetat từ phản ứng giữa ancol etylic và axit axetic

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Thay đổi áp suất không làm ảnh hưởng đến cân bằng không có chất khí tham gia

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của phản ứng este hóa

Xem đáp án » 01/05/2020 3,595

Câu 2:

Để phân biệt 4 lọ chứa fomalin, dung dịch axit fomic, dung dịch axit axetic, dung dịch grixerol thì có thể dùng cách nào sau đây

Xem đáp án » 01/05/2020 3,436

Câu 3:

Cách nào sau đây có thể phân biệt ba chất lỏng nguyên chất riêng biệt: CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH

Xem đáp án » 01/05/2020 2,240

Câu 4:

Cho các chất:

NaOH (1), CuS (2), CaCO3 (3), KCl (4), CuO (5), Cu(OH)2 (6), CH3CH2OH (7).

Những chất tác dụng được với CH3COOH

Xem đáp án » 01/05/2020 1,532

Bình luận


Bình luận