Câu hỏi:

01/05/2020 3,435

Để phân biệt 4 lọ chứa fomalin, dung dịch axit fomic, dung dịch axit axetic, dung dịch grixerol thì có thể dùng cách nào sau đây

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Dùng quỳ tím

+ Quỳ tím chuyển sang màu đỏ → Axit fomic (HCOOH) và axit axetic (CH3COOH) (nhóm I)

+ Quỳ tím không đổi màu → fomalin (HCHO) và glixerol (C3H5(OH)3) (nhóm II)

Dùng AgNO3/NH3­ 

+ Nhóm I: Có kết tủa → HCOOH; không hiện tượng là CH3COOH

+ Nhóm II: Có kết tủa là HCHO; không hiện tượng là C3H5(OH)3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp nào dưới đây không làm tăng hiệu suất quá trình tổng hợp etyl axetat từ phản ứng giữa ancol etylic và axit axetic

Xem đáp án » 01/05/2020 8,316

Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của phản ứng este hóa

Xem đáp án » 01/05/2020 3,594

Câu 3:

Cách nào sau đây có thể phân biệt ba chất lỏng nguyên chất riêng biệt: CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH

Xem đáp án » 01/05/2020 2,240

Câu 4:

Cho các chất:

NaOH (1), CuS (2), CaCO3 (3), KCl (4), CuO (5), Cu(OH)2 (6), CH3CH2OH (7).

Những chất tác dụng được với CH3COOH

Xem đáp án » 01/05/2020 1,529

Bình luận


Bình luận