Câu hỏi:

02/05/2020 14,175

Photpho có mấy dạng thù hình quan trọng nhất:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho photpho tác dụng với các chất sau : Ca, O2, Cl2, KClO3, HNO3 và H2SO4 đặc, nóng. Photpho tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất trên ?

Xem đáp án » 02/05/2020 10,089

Câu 2:

Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp các chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 02/05/2020 7,831

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 02/05/2020 6,829

Câu 4:

Tìm phương trình hóa học viết sai.

Xem đáp án » 02/05/2020 4,411

Câu 5:

Nhận định nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 02/05/2020 2,603

Câu 6:

Magie photphua có công thức là:

Xem đáp án » 02/05/2020 2,351

Bình luận


Bình luận