15 câu trắc nghiệm Photpho cực hay có đáp án

  • 4422 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm phương trình hóa học viết sai.

Xem đáp án

Chọn  D

D sai vì P2O5 + 3H2O → 2H3PO4


Câu 3:

Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp các chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Thành phần chính của quặng apatit là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Chọn B

B sai vì photpho có thể tồn tại ở nhiều dạng thù hình khác nhau nhưng quan trọng nhất là photpho trắng và photpho đỏ.


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Kiều Bảo Lộc

3 năm trước

Nguyễn Ngọc

3 năm trước

Hoang Nguyen

Yêu VietJack

Bình luận


Bình luận

Bht
10:03 - 11/06/2022

How do like that do do do
What the fuck you _-_