Câu hỏi:

03/05/2020 302

Thành phần chính của quặng photphorit là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 4 dung dịch sau : Na3PO4, Na2HPO4, NaH2PO4 và H3PO4 có cùng nồng độ mol, có các giá trị pH lần lượt là : pH1, pH2, pH3, pH4. Sự sắp xếp nào sau đây đúng với sự tăng dần pH ?

Xem đáp án » 03/05/2020 8,835

Câu 2:

Lấy 124 gam P đem điều chế H3PO4 với hiệu suất phản ứng đạt 100%. Thể tích dung dịch H3PO4 35% (D = 1,25 gam/ml) có thể thu được là

Xem đáp án » 03/05/2020 8,109

Câu 3:

Lấy V ml dung dịch H3PO4 1M đem trộn với 100 ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X có chứa 14,95 gam hỗn hợp muối.

Các muối trong dung dịch X là

Xem đáp án » 03/05/2020 8,059

Câu 4:

Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam P trong 100 gam dung dịch HNO3 63% (đặc nóng) thu được dung dịch X và V lít (đktc) khí NO2 duy nhất. Giá trị của V là

Xem đáp án » 03/05/2020 7,795

Câu 5:

Cho các chất sau : NaOH, H3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4. Trộn các chất trên với nhau theo từng đôi, số cặp xảy ra phản ứng là

Xem đáp án » 03/05/2020 1,172

Câu 6:

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 03/05/2020 1,062

Câu 7:

Khi đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước theo sơ đồ :

H3PO4XYZ

Các chất X, Y, Z lần lượt là

Xem đáp án » 03/05/2020 523

Bình luận


Bình luận