15 câu trắc nghiệm Axit photphoric và muối photphat cực hay có đáp án

  • 3353 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Khi đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước theo sơ đồ :

H3PO4XYZ

Các chất X, Y, Z lần lượt là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Thành phần chính của quặng photphorit là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Chọn A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 năm trước

Duong Tran Van Anh

3

Bình luận


Bình luận

Bht
20:55 - 13/06/2022

%©®✓[]<>

Bht
20:56 - 13/06/2022

Ráz to