Câu hỏi:

03/05/2020 25,969

Cho 1 lít dung dịch gồm Na2CO3 0,1M và NH42CO3 0,25M tác dụng với 43 gam hỗn hợp rắn Y gồm BaCl2CaCl2. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 39,7 gam kết tủa. Tỉ lệ khối lượng của BaCl2 trong Y là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 47 gam K2O vào m gam dung dịch KOH 14%, thu được dung dịch KOH 21%. Giá trị của m là

Xem đáp án » 03/05/2020 13,698

Câu 2:

Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm CaCO3MgCO3 vào dung dịch HCl vừa đủ, thoát ra 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch Y chứa m gam muối clorua. Giá trị của m là

Xem đáp án » 03/05/2020 12,448

Câu 3:

Hòa tan một hỗn hợp 7,2 gam gồm hai muối sunfat của kim loại A và B vào nước được dung dịch X. Thêm vào dung dịch X môt lượng vừa đủ BaCl2 đã kết tủa ion SO42- , thu được 11,65 gam BaSO4 và dung dịch Y. Tổng khối lượng hai muối clorua trong dung dịch Y là

Xem đáp án » 03/05/2020 8,365

Câu 4:

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết 

Xem đáp án » 03/05/2020 6,042

Câu 5:

Cho từ từ dung dịch KHSO4 vào lượng dư dung dịch CaHCO32 thì

Xem đáp án » 09/09/2020 3,537

Câu 6:

Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là :

Xem đáp án » 03/05/2020 2,843

Bình luận


Bình luận