15 câu trắc nghiệm Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li cực hay có đáp án

  • 4247 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cho dung dịch chứa các ion sau : Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, NO3-, muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch người ta dùng :

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch ?

Xem đáp án

Đáp án C

NaAlO2, KOH không phản ứng với nhau nên cùng tồn tại trong một dung dịch.


Câu 4:

Phản ứng hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn là H++OH-H2O

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận