Câu hỏi:

07/01/2021 3,295

Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng phản ứng với X (là một loại phân hoá học), thấy tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí. Nếu cho X phản ứng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra . Tìm X :

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng phản ứng với X thấy tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí → X có chứa ion nitrat.

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

X phản ứng với NaOH có khí mùi khai thoát ra → X có chứa ion amoni.

NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O

Vậy X là amoni nitrat (NH4NO3).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm lượng KCl có trong một loại phân kali có độ dinh dưỡng 50% là

Xem đáp án » 04/05/2020 17,125

Câu 2:

Cho các phát biểu sau :

(1) Độ dinh dưỡng của phân đạm, phân lân và phân kali tính theo phần trăm khối lượng tương ứng của N2O5; P2O5 và K2O.

(2) Người ta không bón phân urê kèm với vôi.

(3) Phân lân chứa nhiều photpho nhất là supephotphat kép.

(4) Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm đất chua.

(5) Quặng photphorit có thành phần chính là Ca3PO42.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 10/09/2020 12,686

Câu 3:

Loại phân đạm nào sau đây có độ dinh dưỡng cao nhất ?

Xem đáp án » 07/01/2021 7,609

Câu 4:

Supephotphat kép có công thức là :

Xem đáp án » 07/01/2021 5,842

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 07/01/2021 3,887

Câu 6:

Loại phân bón nào có hàm lượng nitơ cao nhất :

Xem đáp án » 07/01/2021 2,506

Bình luận


Bình luận