Câu hỏi:

04/05/2020 210

Cho 2 muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:

X + Y không xảy ra phản ứng.

X + Cu  không xảy ra phản ứng.

Y + Cu   không xảy ra phản ứng.

X +Y + Cu  xảy ra phản ứng.

X và Y là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt các dung dịch axit HCl, H2SO4 và H3PO4, người ta dùng thêm kim loại nào sau đây ?

Xem đáp án » 04/05/2020 6,552

Câu 2:

Cho 2,64 gam NH42SO4 tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được một sản phẩm khí. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên vào dung dịch chứa 3,92 gam H3PO4. Muối thu được là

Xem đáp án » 04/05/2020 2,088

Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn 4,878 gam halogenua của photpho thu được hỗn hợp hai axit. Để trung hòa hoàn toàn hỗn hợp này cần 90 ml dung dịch NaOH 1M. Halogen đó là

Xem đáp án » 04/05/2020 1,986

Câu 4:

Để phân biệt các mẫu phân bón sau : NH42SO4, NH4Cl và CaH2PO42 cần dùng thuốc thử là

Xem đáp án » 04/05/2020 1,094

Câu 5:

Từ 34 tấn NH3 sản xuất được 160 tấn dung dịch HNO3 63%. Hiệu suất của phản ứng điều chế HNO3

Xem đáp án » 04/05/2020 990

Câu 6:

Cho các phản ứng sau :

1 NH4Clt°

2NH4NO3t°

3 NH4NO2+NaOHt°

4 Cu+HCl+NaNO3t°

5 NH42CO3t°

Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo thành khí NH3

Xem đáp án » 04/05/2020 595

Câu 7:

Có các dung dịch sau : HCl, H3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4. Trộn các dung dịch đó với nhau theo từng đôi một, số cặp xảy ra phản ứng là

Xem đáp án » 04/05/2020 467

Bình luận


Bình luận