Câu hỏi:

04/05/2020 398

Dãy chuyển hóa dưới đây không thực hiện được ?

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Amophot là hỗn hợp các muối 

Xem đáp án » 04/05/2020 1,072

Câu 2:

Đem nung các chất sau: KNO3, NH4NO3, NH4NO2, NH4Cl, BaHCO32, AgNO3, NH4CO3, FeCO3, CuNO32. Số chất khí (không kể hơi nước) thu được là

Xem đáp án » 04/05/2020 541

Câu 3:

Khi nhiệt phân, dãy muối rắn nào dưới đây đều sinh ra một khí duy nhất ?

Xem đáp án » 04/05/2020 527

Câu 4:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra ?

Xem đáp án » 04/05/2020 497

Câu 5:

Cho 2,3 gam Na vào 200 ml dung dịch NH42SO4 1M. Đun nóng thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 04/05/2020 445

Câu 6:

Cho sơ đồ sau : X+YCa3PO42+H2O, Số cặp chất X, Y thỏa mãn là

Xem đáp án » 04/05/2020 398

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85